Return to flip book view

Wp [copy]

Page 1

Hur gör jag för att dra igång ett Wikipedia-projekt med eleverna?Här kommer en liten lathund!

Page 2

Demokratiska processer

Demokratiuppdraget

Lust att lära

Kommunikation

Kursinnehåll och färdigheter

Ansvarstagande

Kulturell mångfald

Page 3

Kvalitetsarbete

Diskussionssidor

Wikipedia är en community. Alla är välkomna!

Källkritik

Administratörer

Senaste ändringar

Konsensus

Page 4

Wp:Relevanskriterier

Wp:Nybörjarkurs

Wp:Stilguide

Läs på:


Page 5

1. Kolla efter röda länkar i närliggande artiklar

2. Wp:Önskelista

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%C3%96nskelista

3. Lista över... (leta röda länkar)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_funktioner

5. Låt eleverna spåna fritt!

4.Leta efter artiklar som saknar svensk interwiki, på t.ex. enwp eller dewp

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Engelska_uppfinnare

Hur hittar man ämnen?Börja alltid med att bestämma vilka kursmål du vill uppnå innan ni väljer ämnen!

Be alla elever registrera konton hemifrån. Wp har en gräns på sex konton/IP, sedan slår en tidsgräns till!

Läs Wp:Etikett tillsammans! Passa på och prata om hur en community kan fungera.

Låt eleverna öva i Wp:Sandlådan

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sandl%C3%A5dan

Page 6

Låt eleverna träna i Sandlådan. Ge dem enkla uppgifter, t.ex. att lägga in en källa i valfri artikel, eller använda slumpgeneratorn för att hitta 3 stavfel att rätta.

Var noga med att be dem använda redigeringskommentarerna. Det finns oftast hjälp att få-man kan även be om kommentarer!

Be eleverna att registrera konton i förväg! Max 6 tillåts från samma IP, sedan slår en tidsspärr till.

Förberedelser!

Problemet med Wikipedia är att det bara fungerar i praktiken. I teorin är det en fullständig katastrof.

Be eleverna att skicka sina användarnamn till dig. Du kan sedan lägga till dem i din bevakningssida. Om du går in och lägger {{nb}} på deras diskussionssidor får de en mall med nyttiga länkar, och du automatbevakar dem!

Låt dem öva genom att skapa användarsidor. Detta ger även ett seriöst intryck om man presenterar sig själv och sitt syfte! Låt eleverna lägga in en bild från Commons.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandbox.jpg

Page 7

Låt inte eleverna arbeta direkt i uppslagsverket. För att kunna jobba ifred: Skapa undersidor! Om man vill jobba tillsammans på en undersida bör man skriva ut detta, för att ingen admin ska tro att någon kapar en annan användares undersida!

En undersida skapar man så här:

* [[Användare:NN/Undersida]]  på respektive användarsida

Du kan som lärare lämna en notis om det planerade projektet på Bybrunnen. Där kan du t.ex. be användare att vänligen uppmärksamma dig på din diskussionssida om det är något problem. 

Först när arbetet med artikeln är färdigt flyttar man över den till uppslagsverket. Blir man osäker på hur man gör begär man hjälp på Wp:BOÅ eller genom att lägga in mallen {{hjälp}} på sin diskussionssida och i redigeringskommentarer skriva att man behöver hjälp med sidflytt.

Diskutera copyright med eleverna, t.ex. varför man bara får använda bilder från Commons, och vad det innebär att publicera texter med licensen Creative Commons erkännande-dela lika 3.0.

Viktigt!

Page 8

Page 9

Page 10

Leonardo da Vincis uppfinningar

Barockens trädgårdar (arbetssida)

Lady Elizabeth Howard

Page 11

Solfjäder

Mikael Dahl

Penshurst place

Kolla hur många som läst din artikel!

Eleverna får bekräftelse och frågor från andra än läraren!

Exempel!

Isabella I av Kastilien

Exempel på feedback

Renässansens fester

Gluntarne

Lianna fick pris för "Veckans bästa nyskrivna artikel!

Renässansens mode

Page 12

1. Undvik intressekonflikter! (Wp:IK) Skriv inte om er egen skola, idrottsförening eller liknande. Wp är väldigt måna om uppslagsverkets neutralitet.

2. Lägg inte in uppsatser eller andra texter utan att omarbeta dem till artiklar. 

4. Skulle du få problem - ge inte upp! Be om hjälp. Tappa inte humöret.Tänk på att en av Wikipedias viktigaste grundprinciper är: Var djärv!

3. Skriv aldrig i vi- eller du-form

Fällor att undvika!

Page 13

Lycka till!!!

Om du vill ha någon form av hjälp, hör gärna av dig till:

ylva.pettersson@skara.se