Return to flip book view

Skriva, veta - spring!

Page 1

Skriva, veta - spring!

 

@Ychen06

Page 2

                                              Vilket stöd behöver eleverna för att utvecklas mest?

 

Page 3

Publik

 

Kreativt utrymme (Bamford)

Från avkodning till textrörlighet

Risk

 

Verklighet (Bamford)

Kontext 

 

Kontinuitet (Liberg)

Page 4

Verktyg för kollaborativt skrivande och process-skrivning.

Många digitala verktyg tillåter kollaborativt skrivande. I många verktyg är historiken spårbar.

 

De flesta vet att wikis, som Wikispaces, har denna funktion.

 

Många lärplattformar har varianter.

 

Bloggen kan fungera på samma sätt!

Mer än Google...

Page 5

Bildanalys - bilden som berättande källa.  Leda vidare till analysmodeller.

Page 6

Through interpretation, understanding; through understanding, appreciation; through appreciation, protection.

Freeman Tilden

Page 7

Leta, veta, skriva - spring.

Page 8

                                                                       Låt eleverna flippa!

Page 9

Page 10

Multimodalt textarbete 

Page 11

Skapa egna projekt

Övergripande teman

Läroplan

Programmål

Lokal anknytning "Portal Östersund"

 

Grej of the year - "Vatten"

Page 12

”när man talar om meningsskapande på detta vida sätt och i begreppet språk inbegriper såväl verbala som ickeverbala språk, till exempel talspråk, skriftspråk, bildspråk, musikens språk, dansens och rörelsens språk osv, använder vi ett vidgat språkbegrepp. På motsvarande sätt får vi ett vidgat textbegrepp när begreppet text får innefatta kunskap som överförs på annat sätt än det skrivna ordet”

Caroline Liberg

Page 13

Concept mapping, Piaget "Jag började se begreppen framför mig" "Jag ville få med kärnan, jag ville att betydelsen skulle synas" "Jag försökte tänka på vad det här betyder i min värld" "Man är tvungen att ha fattat allt innan man börjar plugga in det" Platon "Kan vi inte bara få dunka in det?"

Page 14

                                                            Arbetssätt och utvärdering

Page 15

@Ychen06

ylva.pettersson@skara.se