Return to flip book view

Estetik och förståelse

Page 1

Foto: By Jorge Escalante

Kunskapande skapande ylva.pettersson@skara.se @Ychen06

Page 2

Foto: By Bensin (Anders Zorn, Källa:Wikimedia Commons)

"Ett stort svart hål efter kodknäckarfasen" "All kunskapsförmedling bygger på att eleverna klarar av att läsa, och inte bara det, utan också att de lär sig behärska olika läsarter." "..som i detta fall ska ses som en kulturell verksamhet"

Caroline Liberg, professor, läsforskare vid Uppsala universitet 

Page 3

Hur når man längre? Ämneslärare arbetar mindre med IKT - Attityd?

Page 4

Media och IKT Förstahands källor Läroboksfri undervisning Facklitteratur - ibland på engelska Egenproducerat material

Page 5

Nyanserat Centrala begrepp Utförligt Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande ska vara centralt i utbildningen. Att ta ansvar för sitt arbete, hantera och värdera stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande ska finnas med i utbildningen som förberedelse för konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier. Välgrundat Källkritik Komplexa exempel

Page 6

Börja med det lätta - genom att inte tala om att det är svårt...

Page 7

Angriper man en text annorlunda om man vet att man ska gestalta den?

Page 8

Foto: By Richard Pettersson

Utbildning i skapande eller utbildning genom skapande?

Page 9

Använd det du kan! Dela det du har!

Page 10

Foto: By Richard Pettersson

Risk Utmaning Excellence is a Habit Skapande Samarbete

Page 11

Utvärdering första primärkällan åk 1

Page 12

I en skapande process

Page 13

Vad betyder rubriken? Joseph Roth Tankens Auto-dá-Fe Jag tyckte att det var svårt att förstå argumenten kring att tyskarna skulle vara genetiskt obildbara - är inte det en form av omvänd rasism?

Page 14

När eleverna går från konsumenter till producenter, går min lärarroll från feed till feedback

Page 15

Page 16

Foto: By Richard Pettersson