Return to flip book view

SKäl

Page 1

Tio sk l att v lja Skaramoderaterna F r TRYGGHETEN V LF RDEN FRAMTIDEN SKARA

Page 2

R sta f r f r ndring Du har nu chansen att g ra ett avg rande val Genom att ge din r st till Moderaterna i Skara ger du ditt st d till ett nytt ledarskap Ett ledarskap som prioriterar omsorg och skola kan samarbeta med f reningar och n ringsliv f r att ka Skaras attraktionskraft och som vill skapa dialog och samverkan f r allas b sta Det r dags att prova n got nytt ett starkt lag som v gar leda f r ndring Skaramoderaterna har de konkreta f rslagen f r att utveckla och st rka Skara i en tid av utmaningar Vi ska bevara alla de unika f rdelar Skara har och samtidigt v ga fatta r tt beslut f r framtiden En r st p Skaramoderaterna r en r st p tryggheten v lf rden och framtiden

Page 3

Skaramoderaterna Tack f r att du vill vara med Skaramoderaterna har b de en ny ledning och rik erfarenhet Vi vet att man inte kan spara sig till kvalitet att man m ste gasa i uppf rsbacke och att attraktionskraft bygger p att man faktiskt erbjuder ett bra inneh ll i alla verksamheter Kommunalr d i opposition Ylva Pettersson Det spelar stor roll vem du l gger din r st p i Skara Det r lokalt som viktiga beslut om inneh llet i v ra skolor kvaliteten p servicen till v ra ldre l ner och arbetsmilj f r v ra medarbetare fattas rets val r ett val mellan en stark prioritering av omsorg skola trygghet och utveckling eller att stanna upp i att allt r bra som det r Jag hoppas f ditt f rtroende att anv nda all min erfarenhet som l rare medarbetare egenf retagare kulturarbetare och skarabo f r ditt och Skaras b sta Som kommunalr d r jag beredd att tillsammans med Moderata gruppen ta ansvaret samarbeta fatta besluten och stadkomma verklig f r ndring i Skara Skara

Page 4

Tv nya f rskolor och nytt trygghetsboende Vi f resl r Ett centralt bel get trygghetsboende i samspel med en f rskola samt ytterligare en f rskola under 2019 2020 Kompetens f renas med trygghet och social samvaro Det r gl djande att vi f r fler b de ldre och barn i Skara Vi ska erbjuda valfrihet och kvalitet f r alla som lever h r D rf r har vi avsatt 65 miljoner f r dessa byggen En ut kning av omsorgsn mndens budget med 60 mer n den socialdemokratiskt styrda ledningen Riktat st d till f reningar som h jer livskvalitet f r ldre Vi vill bryta ensamheten bland ldre med tex M ltidsv nner S nkt lder f r seniorkort i kollektivtrafiken till 65 r

Page 5

En bra skola f r alla Vi utlyser skolfrid i Skara Vi f resl r En ut kning av barn och utbildningsn mndens budget med 60 mer n den socialdemokratiskt styrda ledningen Mer resurser till elevh lsan Central resurs till speciall rare Gemensamma metoder mot kr nkningar och otrygghet St rkt rektorsroll 65 miljoner kr f r att bygga tv nya f rskolor i S rskogen Vasaparken eller Skaravallen Den ena i samspel med ett nytt trygghetsboende f r att ta vara p trygghet samarbete och social samvaro Mer pedagoger i f rskolan M jlighet till valfrihet och dagmammor Resurser f r att v rna om Familjecentralen

Page 6

Katedralskolan ska vara kvar Fyra r med garanterad arbetsro i gymnasiet med bevarat programutbud och kade resurser som r likv rdiga f r alla elever En halv miljon tillf rs f r att marknadsf ra Katedralskolan och uppdragsutbildningarna Katedralskolans grunders ttning ska m jligg ra kvalitetsutveckling l ngsiktighet och en trygg och god arbetsmilj f r elever och l rare Uppdragsutbildningar och kompetensbryggor till de lokala jobben L rarna ska avlastas och kunna fokusera p eleverna Elevh lsan ska st rkas Medarbetarskap och demokrati ska utvecklas

Page 7

Alla ska vara trygga i Skara Vi vill skapa en tryggare kommun och f r det kr vs ett politiskt ledarskap som prioriterar trygghetsfr gorna Vi vill ha samverkansavtal med fler poliser som syns i hela kommunen trygghetskameror f ltverksamhet och bra belysning p alla platser d r folk r r sig p kv llen Vi vill involvera n ringslivet och tillsammans s tta in tg rder f r att ta tillbaka otrygga platser I det gemensamma vardagsrummet ska ung som ldre sida vid sida kunna umg s i trivsamma och trygga milj er F r kad trygghet bland v ra barn och unga ska trygghetsarbetet i v ra skolor st rkas och det drogbek mpande arbetet ut kas St d till volont rsverksamhet som bryter utanf rskap bland barn och unga F r oss r det nolltolerans mot brott och otrygghet som g ller

Page 8

Medarbetarpaket Medarbetarpaket Kompetensutveckling friskv rd och st rkt abetsmilj f r alla medarbetare Vi f resl r L nesatsningar p bristyrken och grupper som halkat efter i den kommunala l neutvecklingen Utvecklade satsningar p friskv rd mer tid och fler aktiviteter Konkreta tg rder f r att beh lla personal R tt till individuell kompetensutveckling Ut kad grundbemanning i skola och omsorg Mindre byr krati mer samarbete

Page 9

Jobb och bost der ppen d rr f r alla f retagare direkt till kommunalr det Vi f resl r Miljonsatsning p kad ambitionsniv f r attraktiva bost der i hela kommunen F renklade och f rb ttrade kontakter mellan n ringslivet och kommunledningen Kommunstyrelsen ska g ra verksamhetsbes k i hela kommunens n ringsliv Fler bostadsomr den ska utvecklas s att det blir enkelt att hitta eller bygga r tt boende eller f retagslokal i Skara Ett n ringslivskluster i kommunledningen som knyter samman ideer och kompetenser Effektivare fastighetsf rvaltning slut med dyra panikl sningar

Page 10

Politik f r hela Skara Landsbygdens n ringar och inv nare r Skaras ryggrad Landsbygdsstrategin m ste nu oms ttas i politiska beslut som v rnar om alla som lever och driver f retag p landsbygden Vi f resl r Miljonsatsning p landsbygden Bidrag till gemensamma lokaler och aktiviteter p landsbygden Utegym mer belysning och lekplatser i Ardala Varnhem och Axvall Satsning p flexiblare skolskjuts Landsbygdsf retagarna ska ha en sj lvklar plats i alla kommunala n ringslivsforum Kontinuerligt dialogforum f r landsbygdens och l nsstyrelsens representanter och hela kommunens n ringsliv Rensa b ckar och ar f r att minska risken i Skara f r versv mning vid extrema skyfall

Page 11

R sta bl tt f r ett gr nt Skara Skaras unika milj er och sk nhet lockar bes kare fr n n r och fj rran Vi m ste v rna om v ra tillg ngar och l ta v r fantastiska natur bes ksm l och kultur blomstra Vi f resl r Snygga och rensade vattendrag i hela kommunen Lokalproducerat ska prioriteras i all kommunal verksamhet Utveckling av v ra vandringsleder som bes ksm l Satsningar p solceller Fler laddstolpar M ngmiljonsatsning p g ng och cykelv gar i Skara Ardala och Varnhem

Page 12

Ett rikt kultur och fritidsliv i Skara Vi ger uppdraget att ta fram en plan f r en fullt utbyggd rackethall f r tennis badminton bordtennis padel med mera som skulle bidra till h lsa trygghet och inkludering i Skara Skara har ocks ov rderliga samlingar i arkiven Vi vill att de ska finnas kvar h r och vara tillg ngliga f r alla Vi f resl r Miljonsatsning p att fullf lja upprustning av ishallen Verksamheterna p Vilan ska utvecklas Med mod att se ver driftsformerna s att Skara kan st nnu starkare som nav f r idrott och fritid Fortsatt utvecklat samarbete med Skaras vriga kulturinstitutioner Kommunen ska st tta kulturf reningar och uppmuntra f reningslivet i Skara f r ett rikt kulturliv

Page 13

Ett levande centrum Skara centrum ska vara tillg ngligt och tryggt f r alla Hela Skara m r bra av att folk kommer till Skara f r att handla umg s och njuta Vi f resl r Parkeringsplatser och l ngd p parkeringstider ska utvidgas och anpassas i samarbete med n ringslivet och inv nare Bevarande och utveckling av v ra fina stadsevenemang ppen stads Wi Fi Trygghetskameror och mer belysning

Page 14

R sta p Skaramoderaterna 1 Ylva Pettersson 2 Lotta Gr nlund Pl en 3 Charlotte Nordstr m 4 Sven Olof Ask 5 Tomas Karlsson 6 Patrik Gr nlund

Page 15

en r st f r f r ndring 7 Rolf K llman 8 Jan Olof Bohlin 9 Ewa Karlsson 10 Johan Hjerten 11 Jonas Hammar 12 Glenn Frost

Page 16

SKARA Bli medlem Swisha 100 till 123 336 00 70 ange namn och personnummer MMDDXXXX Bli aktiv Maila skara moderaterna se Ylva Pettersson 070 543 37 72 Jan Olof Bohlin 072 211 78 83 www skaramoderaterna se