simplebooklet thumbnail

of 0

Förslag för ett ännu bättre Skara

Skaramoderaterna

10


Skaramoderaterna ger dig chansen att rösta fram ett helt nytt ledarskap. Tror du att mer av samma är vad Skara behöver? Eller är det dags att prova något helt nytt, ett starkt lag som vågar leda förändring?
Vi ska bevara alla de unika fördelar Skara har, och samtidigt våga fatta rätt beslut för framtiden.
Rösta på Skaramoderaterna: För ett ännu bättre Skara!

Rösta för förändring!

Foto: Martin Frick och Matthias Süßen

  • Riktat stöd till föreningar som höjer livskvalitet för äldre
  • Vi vill bryta ensamheten bland äldre med tex Måltidsvänner
  • Verka för bättre kollektivtrafik

Vi vet att vi får fler både äldre och barn i Skara. Vi vill därför redan nu utreda möjligheten att bygga ett äldreboende kombinerat med förskola. Här kan kompetens förenas och trygghet och social samvaro stärkas. 

Äldreboende och förskola!

Vi föreslår:
* Mer pedagoger i  i förskolan!
* Bevara valfriheten
* Kommunala dagmammor

* Lugn och ro i förskolan

* Värna om Familjecentralen

En bra skola för alla!

Vi föreslår:
* Mer resurser till elevhälsan
* Inför speciallärare
* Gemensamma metoder mot kränkningar
* Stärk rektorsrollen
* Skolpengen måste höjas

VI UTLYSER SKOLFRID I SKARA!

Katedralskolan ska vara kvar!

Fyra år med garanterad arbetsro i gymnasiet, med bevarat programutbud och ökade resurser
Katedralskolan ska få en grundpeng som möjliggör kvalitetsutveckling, långsiktighet och en trygg och god arbetsmiljö för elever och lärare. 
Uppdragsutbildningar och kompetensbryggor till de lokala jobben
Lärarna ska avlastas och kunna fokusera på eleverna. 
Elevhälsan ska stärkas!

Medarbetarpaket - vi satsar på löner, kompetensutveckling, friskvård och stärkt arbetsmiljö för alla medarbetare!

Vi föreslår:

* Lönesatsningar på bristyrken och grupper som nu har för låga löner
* Utvecklade satsningar på friskvård: mer tid, och fler aktiviteter!
* Rätt till individuell kompetensutveckling
* Utökad grundbemanning i skola och omsorg
* Mindre byråkrati, mer samarbete!

Alla ska vara trygga i vårt gemensamma Skara!

Vi vill ha samverkansavtal med fler poliser som syns i hela kommunen, trygghetskameror, fältverksamhet och bra belysning på alla platser där folk rör sig på kvällen.

Stöd till volontärsverksamhet som bryter utanförskap bland barn och unga.

Näringslivets kontakter med kommunledningen ska förenklas och förbättras. Kommunstyrelsen ska göra verksamhetsbesök i hela kommunens näringsliv.

Utveckla fler bostadsområden så att det blir enkelt att hitta eller bygga rätt boende i Skara.

Jobb och bostäder

Effektivare fastighetsförvaltning - slut med dyra paniklösningar!

Attraktiva bostäder i hela kommunen

Öppen dörr för alla företagare direkt till kommunalrådet!

* Bidrag till gemensamma lokaler och aktiviteter på landsbygden
* Utegym och lekplatser i Ardala, Varnhem och Axvall
* Satsning på flexiblare skolskjuts
* Landsbygdsföretagarna ska ha en självklar plats i  alla kommunala näringslivsforum.
* Bjud in till kontinuerligt dialogforum för landsbygdens och länsstyrelsens representanter.
Landsbygdens näringar och invånare är Skaras ryggrad. Landsbygdsstrategin måste nu omsättas i politiska beslut som värnar om alla som lever och driver företag på landsbygden!
Vi föreslår:

Politik för hela Skara!

Skaras unika miljöer och skönhet lockar besökare från när och fjärran. Vi måste värna om våra tillgångar och låta vår fantastiska natur, besöksmål och kultur blomstra!
Vi förslår:

Rösta blått för ett grönt och skönt Skara!

* Snygga och rensade vattendrag i hela kommunen
* Utveckla våra vandringsleder som besöksmål
* Satsningar på solceller

* Laddstolpar?

En fullt utbyggd rackethall för tennis, badminton, bordtennis, padel med mera skulle bidra till hälsa, trygghet och inkludering i Skara. Med vår plan skulle den dessutom finansieras huvudsakligen med hyresintäkter, inte våra skattemedel.

Upprustningen av ishallen ska fullföljas

Verksamheterna på Vilan ska prioriteras!

Satsning på Vilan!

- Vi bör satsa på Vilan! Med mod att utveckla och se över driftsformerna kommer Skara att stå ännu starkare som nav för idrott och fritid!
* Parkeringsplatser och längd på parkeringstider ska utvidgas och anpassas  i samarbete med näringslivet och invånare.
* Våra fina stadsevenemang ska bevaras och utvecklas.
* Återupprättad politiska närvaro i MEGA.
* Politisk dialog för en kollektivtrafik som är anpassad efter Skaras behov och önskemål.
Skara centrum ska vara tillgängligt och tryggt för alla. Hela Skara mår bra av att folk kommer till Skara för att handla, umgås och njuta.
Vi föreslår:

Ett levande centrum!

Det spelar stor roll vem du lägger din röst på i Skara. Det är lokalt viktiga beslut om innehållet i våra skolor, kvaliteten på våra äldreboenden, löner och arbetsmiljö för våra medarbetare fattas. Vem litar du på ska fatta besluten? Vem tror du har kompetensen, viljan och förmågan att leda Skara mot en ännu bättre utveckling, med omsorg om dina önskemål och behov?
Skaramoderaterna har en helt ny ledning. Här finns flera decenniers erfarenhet av att arbeta i Skaras skolor och omsorg, av att leda företag och föreningsverksamhet i Skara. Ge något nytt en chans!

Jag hoppas få ditt förtroende att använda all min erfarenhet som lärare, medarbetare, egenföretagare, kulturarbetare och skarabo för ditt och Skaras bästa. Som kommunalråd är jag beredd att tillsammans med Moderata gruppen ta ansvaret, fatta besluten och göra verklig förändring i Skara.
Tack för att du vill vara  med!

Oppositionsråd Ylva Pettersson

Bli medlem! Swisha 100:- till 72550 med texten MODERAT MEDLEM och personnummer ÅÅMMDDXXXX.

Bli aktiv! Maila ylva.pettersson@skara.se

Rösta på Skaramoderaterna - en röst för förändring!

www.skaramoderaterna.se