simplebooklet thumbnail

Socialt entreprenörskap och modernt lärande

of 0

SETT 2013

Att lyfta - och landa

The Wow - Factor!


"...samarbete med externa
aktörer, risktagande: att eleverna tvingades utmana
sig själva"     Anne Bamford: The Wow-factor

Läsa genom att skriva...

Kultur, språk och design är inte bara en allt mer central del i all ekonomisk verksamhet, utan en oundgänglig och avgörande­ del i meningsskapande, problemlösning och konflikthantering.

Konst och humaniora bidrar till en kunskaps- och traditionsöverföring som gör samhälle och människovärden möjliga

Kunskapen är nödvändig för att skapa utveckling och en adekvat problemlösning i samtiden

Förstå genom att skapa!

Det lilla kan bli det stora - om man delar!

Låt eleverna bli lärare!

Skillnaden mellan att dela med sig och ge bort

Det är som Harry Potter! =)

Saga 7 år

Lärarrollen blir tydligare och mer central när eleverna lämnat klassrummet!

Digitala verktyg gör kontinuerlig formativ bedömning möjlig även när eleverna jobbar utanför skolan!

Använd det du kan!

Dela det du har!

Bjud in dina bästa vänner!

Who's Afraid of Wikipedia?

In the end, my study showed that crowdsourced knowledge has not (yet) changed scholarly citation practices to any significant degree. It is still marginal. But we can be sure that in the not so distant future scholars will have to seriously face the challenge of maintaining ‘scientific rigour’ (or something like it) while facing increasingly diverse sources. Indeed, the academic community will have to find ways to benefit from the wisdom of crowds without being discouraged by its open and dynamic character.

Simon Lindgren

Illustrationer (samtliga CC BY SA 3.0 från Wikimedia Commons)

Trana: By L. Shyamal

Presentkartong: By Bart Kelsey

Barn på jul: By U.S Navy (Public Domain)

Trumpet: By Hans Skoglund