simplebooklet thumbnail

Presentation

of 0

@Ychen06

Modernt lärande - skapande!

Läsa genom att skriva...

Collaborative Intelligence

Förstå genom att skapa!

Dela det du har - använd det du kan!

Formativ bedömning - oberoende av klassrummet!

Elevuppgifter

Underlag till utvecklingssamtal

Feedback

Krav

Skolan i verkligheten - det unikt värdefulla

Kunskap

Motivation

Glädje

Stolthet

"...samarbete med externa 
aktörer, risktagande: att eleverna tvingades utmana 
sig själva"     Anne Bamford: The Wow-Factor

Film och animeringar

Önskelistan

Källkritik

Röda länkar

SFFR

Projekt