simplebooklet thumbnail

of 0

www.skaramoderaterna.se

  • * Mer pengar till skolan! Skaramoderaterna har föreslagit 6 miljoner mer till Katedralskolan för att kunna behålla små grupper utan sammanslagningar. Då möjliggörs också spännande studiebesök, bättre läromedel och fler vikarier.Vi vill ge 1,2 miljoner till Katedral redan nu för att trygga den kvalitet du förtjänar och slippa de besparingar den politiska ledningen tvingar fram. 
  • * Skickliga lärare ger bra undervisning. Vi föreslår en miljonsatsning på lärarfortbildning så att du ska få den bästa undervisningen!
  • * Skaramoderaterna vill behålla och utveckla skolans internationella utbyten som nu är hotade. Vi sätter värde på dina möjligheter!

Vi vet inte idag vilka som blir framtidens jobb. Därför måste unga nu få alla chanser att bli allt de kan bli! För detta krävs politik som tror på allas möjligheter, som ger valfrihet och den bästa utbildningen samtidigt som varje individ respekteras och får må bra. Skaramoderaterna har förslagen för en bättre skola!

Skaramoderaterna tror på dig!

Foto: Leon Brocard

Det är NU Katedral behöver satsningar!

Hjälp oss satsa på din skola och din utbildning!

Rösta på Moderaterna i Skara!

Ta ställning för ett slut på neddragningar och besparingar!

Bli medlem! Swisha 40 kr till 1230438531, uppge personnummer.

Foto: Martin Frick