simplebooklet thumbnail

of 0

Kollegialt lärande - hoppla!

Gemensam tid

Dåliga erfarenheter

Vad hindrar oss?

Examination och betygssättning

Nationella prov

Schema

Digitaliseringen är inte en IKT-process. Unos Uno

  • Schema
  • Tjänstefördelning
  • AP-tid
  • Lokaler
  • Fortbildning

Wikispaces

Planera tid!

Samarbete med världen som partner

Det utvidgade kollegiet

Ökat platsoberoende

Hur uppfyller vi kravet på att utveckla ett gemensamt språk i bedömning och utvecklingssamtal?

Samarbeta kring bedömning