simplebooklet thumbnail

of 0

Tankar in i M C Kd:s            BUDGET

  • 12.00   Lunch
  • 13.00   Sören Andersson drar budgetens förutsättningar
  • 14.30   Work-shop i tvärgrupper
  • 15.30   Fika
  • 16.00   Brainstorming och avslutning
  • Dagen ska vara avslutad kl 17.00

Plan för dagen:

GASA?

HUVUDRIKTNING?

BROMSA?

ON - långsiktig ram? Årets resultat?

Stora kostnader väntar!

BUN - kostnad av ständiga underskott?

Konkreta saker som kostar lite, men ger stor effekt

Points of Interest:

Sammanfattning