simplebooklet thumbnail

of 0

SKARA

ETT STARKARE

PLAN FÖR

Foto:By Borjanne (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Skaramoderaterna har en plan för ett starkare Skara. Vår politik utgår från individens behov och önskemål, och bygger på en tro på individens kraft och möjligheter. Tillsammans gör vi Skara ännu bättre!

www.skaramoderaterna.se

skara@moderat.se

  • Återinför mötesforum mellan näringsliv och politik
  • Mindre grupper i förskolan
  • Satsning på flexiblare skolskjuts
  • Samverkansavtal med fokus på ökad polisiär närvaro, fältverksamhet och trygghetskameror som stöd

VI VILL: