simplebooklet thumbnail

of 0

 

Källkritik på nätet

#Skolbibliotek15

@Ychen06

Hur skaffar elever kunskap?

Var letar eleverna information?


Google


Wikipedia

 

NE

 

 

7 av 10 använder Wikipedia. Hälften av alla i åldern 16-26 använder Wikipedia dagligen eller varje vecka. 

 

Källa: Findahl  Svenskarna och internet 2011

Förståelse genom att delta 

LGR11 och Gy11- demokrati, kulturell mötesplats, ansvar

Hur bedömer jag en källa? Hur kommer andra att bedöma mig som källa?

Bilder och upphovsrätt

Granska!

Kolla bilden!

Vem står bakom sidan?

Ironiska budskap missas

Tendens är svårt!

Lång eller kort version

Ansvarig utgivare

Temapaket

Skribent

UR

Diskussion

Ansvarig utgivare?

Fotnoter

Företag?

Områden

 

Skribenter?

Alla kan redigera

Andra språkversioner

* Källkritik - learning by doing

* Söka Sovra Tolka

* Källor i samarbete

* Källdiskussioner som underlag för källdiskussioner

Wikis:

Google

Upphovsrätt?

Facebook

Creative Commons

5. När föll du senast i en "källkritisk fälla"? Varför? Vilka lärdomar kan du dra ur det, och använda i din undervisning?

7. Källkritik - hör hemma i alla ämnen? Kan du ge praktiska exempel på hur källkritik hör hemma i dina ämnen?

3. Hör rättighetsfrågor och källkritiksfrågor ihop? Hur?

4. Förr var källkritik ett avsnitt i läroboken. Hur integerar vi bäst källkritiken i undervisningen idag?

1. Bacons teori kring vad som hindrar oss att nå kunskap. Hur påverkas dessa hinder av IKT? Stammens fördomar - människans benägenhet att tillskriva naturen en ordning som inte finns.2. Grottans fördomar - medfödda och inlärda individuella begränsningar.3. Torgets fördomar - allmänna fel som beror på språkets makt över tanken.4. Teaterns fördomar - okritisk tro på auktoriteter

2. Alla kan bli publicerade - bra eller dåligt ur källkritiskt hänseende?

6. Hur kan man behålla sin auktoritet medan man undervisar eleverna att ifrågasätta auktoriteter? Påverkas lärarrollen av hur vi arbetar med källkritik?

Diskussionsfrågor: