simplebooklet thumbnail

Wikipedia Creative Commons

of 0

Information Källkritik Creative Commons

- Wikipedia, läroplan och upphovsrätt

Var letar eleverna information?


Google


Wikipedia

 

NE

 

 

7 av 10 använder Wikipedia. Hälften av alla i åldern 16-26 använder Wikipedia dagligen eller varje vecka. 

 

Källa: Findahl  Svenskarna och internet 2011

Förståelse genom att skapa 

LGR11 - demokrati, kulturell mötesplats, ansvar

Hur bedömer jag en källa? Hur kommer andra att bedöma mig som källa?

Bilder och upphovsrätt

Lång eller kort version

Ansvarig utgivare

Temapaket

Skribent

UR

Diskussion

Ansvarig utgivare?

Fotnoter

Företag?

Områden

 

Skribenter?

Alla kan redigera

Andra språkversioner

* Källkritik - learning by doing

* Söka Sovra Tolka

* Källor i samarbete

* Källdiskussioner som underlag för källdiskussioner

Wikis:

Egen domän

Support

Nätverk

Utbildning

Incitament

Samarbete med hemmet

Webbstjärnan

Google

Upphovsrätt?

Facebook

Creative Commons